Vanhorenbeek

Bart Vanhorenbeek - advocaat

Het kantoor


Bart VANHORENBEEK (°1971) behaalde eind juni 1995 zijn diploma van Licentiaat in de Rechten aan de K.U. Leuven.
(hetgeen overeenstemt met het huidige diploma van Master in de Rechten).

Sinds 1 oktober 1995 was hij als advocaat aangesloten bij de Balie te Leuven en vanaf 1 september 1999 maakte hij deel uit van het advocatenkantoor AKL te Leuven (AdvocatenLeopold41), momenteel het kantoor Advosocius te Leuven.
Bovendien maakt hij sinds 1 maart 2004 deel uit van de Balie te Hasselt, met een bijkantoor te Zonhoven.

Op 30 juni 2013 heeft Bart zijn activiteiten in het kantoor te Leuven volledig stopgezet en heeft hij zijn hoofdkantoor gevestigd te 3520 Zonhoven, Genkerbaan 41.

Bart VANHORENBEEK behandelt vooral de volgende domeinen:

 • contractenrecht (huur- en koopgeschillen, ...)
 • handelsrecht
 • invordering van onbetaalde facturen
 • strafrecht
 • burenhinder
 • verkeersrecht (zowel strafrechtelijk als burgerlijk)
 • eigendom, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten
 • schuldbemiddeling
 • Startpagina

  Erelonen.


  De ereloonstaat van een advocaat bestaat uit het eigenlijke ereloon en uit de kosten.

  Erelonen

  Onder het ereloon verstaat men het intellectuele werk van de advocaat, hetgeen doorgaans per uur wordt berekend. Dit uurtarief kan variëren afhankelijk van de moeilijkheid, hoogdringendheid en draagkracht van de cliënt.
  Wij trachten u bij een eerste ontmoeting een 'idee' te geven van het te verwachten kostenplaatje (uiteraard onder alle voorbehoud van onverwachte wendingen in uw dossier).

  Wat 'invorderingsdossiers' betreft, worden afzonderlijke tarieven gehanteerd die wij uiteraard graag met u bespreken.

  Kosten

  Dit zijn de algemene kantoorkosten dewelke forfaitair worden aangerekend:

 • Opening dossier: 40,00 €
 • Briefwisseling: 10,00 €
 • Aangetekende brief: 15,00 €
 • Dactylografie: 11,00 € per blz.
 • Verplaatsingen: 0,50 € per kilometer
 • Fotokopie: 0,50 € per blz.
 • Raadpleging bibliotheek & databanken: p.m.
 • Startpagina

  Contactgegevens.

  U kan ons best bereiken telefonisch of rechtstreeks via ons mailadres.  Back to Top